Mamoru Hosoda

細田守

Hometown: Nakaniikawa, Toyama, Japan

Alias: Katsuyo Hashimoto