Manabu Kaminaga

学 神永

Hometown: Yamanashi, Japan.