Hidekaz Himaruya

秀和 日丸屋

Birth place: Fukushima, Japan

16