Youta Tsuruoka

鶴岡陽太

Also known as: Yota Tsuruoka
Date of Birth: 1959/04/28
Hometown: Tokyo, Japan
About: CEO of recording studio Rakuonsha