Kouji Makaino

康二 馬飼野

Hometown: Toyohashi, Aichi, Japan

2