Shichirou Kobayashi

七郎 小林

Birth place: Hokkaido

45