MONACA

有限会社モナカ

MONACA is a music production studio. It was established by composer Keiichi Okabe in October 2004.

Members: Keiichi Okabe (CEO), Satoru Kosaki, Ryuichi Takada, Kakeru Ishihama, Keigo Hoashi, Hidekazu Tanaka, Keiichi Hirokawa, Kuniyuki Takahashi, Syotarou Seo, Oliver Good, Keita Inoue, Ryuichi Takada, Yuri Misumi

34