Yukio Takahashi

高橋幸雄

Yukio Takahashi is an episode director.