Add to List

Nazo no Kanojo X: Nazo no Natsu Matsuri

OVA released with the 9th volume of the manga.