Add to List

Heiwa no Kane Series

A collection of one shots:

1. Ore wa Mita (おれはみた / I Saw It)
2. Eien no Anchor (永遠のアンカー)
3. Shuppatsu no Uta (出発の歌)
4. Hyoushigi no Uta (拍子木の歌)
5. Ii Tama Ippon (いいタマ一本)