Add to List

Seikimatsu Leader Gaiden Takeshi!

1. Seikimatsu Leader Gaiden Takeshi! (pilot)
2. Hasshin!! Tomodachi Inai-inai-bu
3. Seizetsu!! Taco-eki Nishiguchi
4. Narito no Nayami
5. Shutsujin!! Naruto Koukou Kendou-bu
6. Seikimatsu Leader Gaiden Takeshi! 1: Shinjiru Kokoro...!!
7. Seikimatsu Leader Gaiden Takeshi! 2: Daisuki na Hito...!!

Description

1. Seikimatsu Leader Gaiden Takeshi! (pilot)
2. Hasshin!! Tomodachi Inai-inai-bu
3. Seizetsu!! Taco-eki Nishiguchi
4. Narito no Nayami
5. Shutsujin!! Naruto Koukou Kendou-bu
6. Seikimatsu Leader Gaiden Takeshi! 1: Shinjiru Kokoro...!!
7. Seikimatsu Leader Gaiden Takeshi! 2: Daisuki na Hito...!!

Relations

Planning
14 Users
Completed
9 Users
Current
2 Users
Dropped
1 Users
Paused
1 Users