Add to List

ARIA

Volume 1: Mizu no Miyako to Kanashiki Utahime no Monogatari (水の都と哀しき歌姫の物語) [story: Ayuna Fujisaki]
Volume 2: Shiki no Kaze no Okurimono (四季の風の贈り物) [story: Mari Okada, Ayuna Fujisaki, Tatsuhiko Urahata, Reiko Yoshida]

Description

Volume 1: Mizu no Miyako to Kanashiki Utahime no Monogatari (水の都と哀しき歌姫の物語) [story: Ayuna Fujisaki]
Volume 2: Shiki no Kaze no Okurimono (四季の風の贈り物) [story: Mari Okada, Ayuna Fujisaki, Tatsuhiko Urahata, Reiko Yoshida]

Relations

Parent
Parent
ARIA
Manga · Finished
Planning
40 Users
Completed
8 Users
Current
1 Users
Paused
1 Users
Dropped
0 Users